Energielabel C voor kantoren: wat houdt het in?

In Nederland moeten bepaalde apparaten, vervoersmiddelen en gebouwen een energielabel hebben. Dit label geeft een indicatie van de hoeveelheid energie die het apparaat, vervoersmiddel of gebouw verbruikt. Daarnaast kun je als consument ook informatie vinden over de zuinigheid van het verbruik van het apparaat, vervoersmiddel of gebouw in vergelijking tot soortgelijke producten of gebouwen. Ook […]

Tool: Ruimtelijkeplannen.nl

Er zijn veel verschillende soorten ruimtelijke plannen. Denk bijvoorbeeld aan bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels voor de gemeente of provincie. De plannen die de gemeente maakt voor de ruimtelijke ordening van een gebied zijn openbaar en kunnen ingezien worden op de website Ruimtelijkeplannen.nl. Wat zijn bestemmingsplannen? Wanneer er een stuk braakliggende grond is binnen een […]

Voordelen van een kantoor in een bedrijfsverzamelgebouw

Wanneer je een bedrijf wilt starten of verhuizen dan kun je interesse krijgen in een bedrijfsverzamelgebouw. Een bedrijfsverzamelgebouw is een gebouw waarin meerdere bedrijven gevestigd zitten. Elke vleugel of verdieping van het gebouw is dan toegewijd aan een ander bedrijf. In een bedrijfsverzamelgebouw zitten vaak de kantoren van verschillende bedrijven. Het komt niet vaak voor […]