Energielabel C voor kantoren: wat houdt het in?

Energielabel C voor kantoren: wat houdt het in?

In Nederland moeten bepaalde apparaten, vervoersmiddelen en gebouwen een energielabel hebben. Dit label geeft een indicatie van de hoeveelheid energie die het apparaat, vervoersmiddel of gebouw verbruikt. Daarnaast kun je als consument ook informatie vinden over de zuinigheid van het verbruik van het apparaat, vervoersmiddel of gebouw in vergelijking tot soortgelijke producten of gebouwen.

Ook gebouwen, waaronder kantoren, dienen een energielabel te hebben. Maar welke energielabels zijn er eigenlijk? De laagste klasse waartoe een energielabel kan behoren is klasse G. Een product of gebouw met label G is het minst zuinig. Een product of gebouw met energielabel A+++ is het meest zuinig in energieverbruik.

Energiezuinige kantoren vanaf 2023

Per 1 januari 2023 moeten alle kantoorpanden (groter dan 100m²) in Nederland een energielabel hebben van minimaal klasse C. Deze verplichte regelgeving geldt voor panden waarin alleen kantoren te vinden zijn. Als kantoren een nevenwerkplek vormen binnen een pand, doordat een pand bijvoorbeeld voor 50% uit andere werkruimtes bestaat, dan is energielabel C niet verplicht.

Maar hoe weet jij nu of jouw kantoor voldoet aan de eisen voor een energielabel van klasse C of zuiniger? En wat als jouw kantoor niet aan deze eisen voldoet? Veel ondernemers en eigenaren van kantoorpanden hebben vragen rondom de nieuwe regelgeving die vanaf 1 januari 2023 in gaat. Wanneer je vragen hebt is het belangrijk om advies te vragen aan een expert op het gebied van kantoren. Een bedrijfsmakelaar kan jou alle informatie geven en adviseren hoe jij het energielabel van jouw kantoorpand kan verbeteren.

Naast de manieren om het energielabel van een pand te verbeteren moet je natuurlijk ook kijken naar de kosten die deze plannen met zich meebrengen. Het verbeteren van een energielabel van een kantoor is voordelig voor de huurder van het pand. Dit komt omdat de maandelijkse energiekosten dalen doordat het pand energiezuiniger wordt als het energielabel wordt verbeterd. Omdat de energielasten dalen kan de verhuurder van het pand de huur verhogen. Op deze manier wordt de investering terugverdiend.

Wat kan ik doen om mijn energielabel te verbeteren?

De eisen voor het verkrijgen van energielabel C zijn streng. Daarom is het belangrijk dat jij vaststelt wat het huidige energielabel is van jouw kantoorpand. Vervolgens kun je de maatregelen uitstippelen die jij kunt ondernemen om het energielabel te verbeteren of om het kantoorpand te transformeren in een ander object waardoor je de regeling van 1 januari 2023 kan omzeilen.

Het investeren in maatregelen die jouw kantoorpand energiezuinig maken brengt uiteraard kosten met zich mee. Om deze kosten te beperken en pandeigenaren te steunen heeft de overheid momenteel verschillende subsidies opgesteld. Een bedrijfsmakelaar kan jou helpen om te onderzoeken voor welke subsidies jij in aanmerking komt.

Wanneer de werkzaamheden aan jouw kantoorpand zijn voltooid, dan kun je een nieuw energielabel laten vaststellen. Volgens het klimaatplan dienen kantoorpanden uiteindelijk in 2030 energielabel A te bezitten. Het is daarom nuttig om te overwegen of je het energielabel momenteel al kan verhogen tot een klasse hoger dan C.