Voor verschillende
opdrachtgevers zijn we op zoek naar een nieuwe bedrijfsruimte

Energielabel C voor kantoren: wat houdt het in?

In Nederland moeten bepaalde apparaten, vervoersmiddelen en gebouwen een energielabel hebben. Dit label geeft een indicatie van de hoeveelheid energie die het apparaat, vervoersmiddel of gebouw verbruikt. Daarnaast kun je als consument ook informatie vinden over de zuinigheid van het verbruik van het apparaat, vervoersmiddel of gebouw in vergelijking tot soortgelijke producten of gebouwen. Ook gebouwen, waaronder kantoren, dienen een energielabel te hebben. Maar welke energielabels zijn er eigenlijk? De laagste klasse waartoe een energielabel kan behoren is klasse G. Een product of gebouw met label G is het minst zuinig. Een product of gebouw met energielabel A+++ is het meest zuinig in energieverbruik. Energiezuinige kantoren vanaf 2023 Per 1 januari 2023 moeten alle kantoorpanden (groter dan 100m²) in Nederland een energielabel hebben van minimaal klasse C. Deze verplichte regelgeving geldt voor panden waarin alleen kantoren te vinden zijn. Als kantoren een nevenwerkplek vormen binnen een pand, doordat een pand bijvoorbeeld voor 50% uit andere werkruimtes bestaat, dan is energielabel C niet verplicht. Maar hoe weet jij nu of jouw kantoor voldoet aan de eisen voor een energielabel van klasse C of zuiniger? En wat als jouw kantoor niet aan deze eisen voldoet? Veel ondernemers en eigenaren van kantoorpanden hebben

Lees meer »

Tool: Ruimtelijkeplannen.nl

Er zijn veel verschillende soorten ruimtelijke plannen. Denk bijvoorbeeld aan bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels voor de gemeente of provincie. De plannen die de gemeente maakt voor de ruimtelijke ordening van een gebied zijn openbaar en kunnen ingezien worden op de website Ruimtelijkeplannen.nl. Wat zijn bestemmingsplannen? Wanneer er een stuk braakliggende grond is binnen een gemeente of een oud vervallen pand ergens staat dan geeft een bestemmingsplan meer duidelijkheid over de toekomst van de grond of het pand. Diverse ondernemers kunnen bijvoorbeeld aangeven dat zij de grond willen inrichten als bedrijvenpark, boeren kunnen bijvoorbeeld aangeven dat zij de grond willen gebruiken als akker en de gemeente wil het oude pand bijvoorbeeld laten renoveren tot een woonruimte. In het bestemmingsplan kun je vinden welke keuze de gemeente, in overleg met vele partijen, heeft gemaakt met betrekking tot de toekomst van bijvoorbeeld een stuk grond of een oud pand. Een bestemmingsplan is digitaal in te zien via Ruimtelijkeplannen.nl. Een bestemmingsplan is een plan dat officieel vastgesteld en uitgewerkt is. Toch kan het voorkomen dat de toekomst van een stuk grond of een oud pand iets afwijkt van het plan. Het is in een zeer beperkte mate mogelijk om af te wijken van

Lees meer »

Voordelen van een kantoor in een bedrijfsverzamelgebouw

Wanneer je een bedrijf wilt starten of verhuizen dan kun je interesse krijgen in een bedrijfsverzamelgebouw. Een bedrijfsverzamelgebouw is een gebouw waarin meerdere bedrijven gevestigd zitten. Elke vleugel of verdieping van het gebouw is dan toegewijd aan een ander bedrijf. In een bedrijfsverzamelgebouw zitten vaak de kantoren van verschillende bedrijven. Het komt niet vaak voor dat een bedrijfsverzamelgebouw meerdere werkplaatsen of andere typen werkruimtes aanbiedt. Voor wie is een bedrijfsverzamelgebouw geschikt? In een bedrijfsverzamelgebouw zitten dus kantoren van verschillende bedrijven gevestigd. Maar voor welke bedrijven is een bedrijfsverzamelgebouw interessant? Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat vooral kleine bedrijven en nieuwe bedrijven gevestigd zitten in dergelijke panden. Zulke bedrijven hebben vaak maximaal vijf werknemers in dienst. Dat er voornamelijk kleine en startende bedrijven gevestigd zitten in een bedrijfsverzamelgebouw betekent niet dat grotere bedrijven niet welkom zijn in dergelijke panden. Het betekent dat dergelijke panden wellicht meer voordelen met zich meebrengen voor bedrijven met maximaal vijf werknemers. Wat maakt een bedrijfsverzamelgebouw aantrekkelijk? Het lijkt er dus op dat een bedrijfsverzamelgebouw met name aantrekkelijk is voor kleine en startende ondernemers. Maar waarom is dit eigenlijk zo? Wat voor voordelen brengt het huren van een kantoor in een bedrijfsverzamelgebouw met

Lees meer »